voor gemeentes

De woningopgaves voor Nederland en voor u als gemeente zijn groot en de ruimte is schaars, hoe kun je dan optimaal aan alle wensen van je burgers voldoen? Urban Homes biedt mogelijkheden om aan behoeftes van een gemeente te voldoen.

Efficiënt en doelgericht bouwen, compact, maar toch met zoveel mogelijk wooncomfort. Urban Homes richt zich juist op die compacte en efficiënt bouw. Urban Homes zijn breed inzetbaar, niet alleen op nieuwbouwlocaties, maar juist ook op inbreidingslocaties en herontwikkelingsgebieden.

Duurzaamheid is het uitgangspunt; niet alleen omdat het moet, maar vooral omdat wij weten dat het gewoon kan. Wij creëren projecten voor de toekomst, bouwen duurzaam omdat wij de generaties na ons iets willen doorgeven, een leefbare wereld.

house-1353389_640.jpg
iStock-589118460.jpg
iStock-1225155697.jpg

participatie

Een belangrijke factor bij het ontwikkelen van een project ligt in de participatie van de omwonenden. Op basis van de structuurvisie van uw gemeente, waarin de kaders worden gesteld, ontwikkelen wij projecten en gaan daarbij ook met omwonenden in gesprek om hun ideeën te horen.

Wij streven naar open en transparante communicatie. Over de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom een project. Naast het organiseren van informatiebijeenkomsten, vinden wij het belangrijk om in een persoonlijk contact de vragen te beantwoorden.

Voor alle projecten creëren wij een eigen website voor bewoners, hier kunnen de bewoners alle informatie over het Urban Homes project terugvinden. Hier vindt men niet alleen de relevante projectinformatie, maar ook de verslaglegging van alle informatiebijeenkomsten. De website voorziet altijd in de laatste stand van zaken van het project.

Ook als het project gestart is houden wij bewoners op de hoogte houden van de voortgang van het project. Welke werkzaamheden staan gepland, en wat zijn eventuele tussentijdse aanpassingen van het project?

Participeren doen we samen, samen met omwonenden en gemeente.

participatie